Besök våra andra företag i Meccom Group

 

Isolering

Våra tjänster inom teknisk isolering

Industri isolering

• Isolering av cisterner, ugnar, pannor och rörledningar
• Isolering av rör-och avgaskanaler.
• Ljudisolering
• Alla typer av plåtbeklädnader
• Madrassisolering

De främsta anledningarna att rörisolera är för att effektivisera funktioner, sänka värmeläckage (motverka värmeförlust) eller helt enkelt av säkerhetsskäl då vissa typer av rörledningar medför mycket höga temperaturer som kan komma att bli en säkerhetsrisk för dess omgivning. Viktigt att tänka på är att även kalla rör behöver kompletteras med isolering för att motverka kondens samt bidra till en längre hållbarhet när det kommer till driftanläggningar.

Madrassisolering

Isolerings madrasser – är madrasser fyllda med isoleringsmaterial och skräddarsys efter t ex ventilen. Monteras på ventilen med kardborre, hakar med fjäder eller spännband. Den är mycket lätt att demontera och återmontera av er personal, vaktmästare eller entreprenör vid underhåll och reparation.

Montage av ventilation

Vi kan även tillhandahålla personal till att montera ventilations anläggningar enligt kundens önskemål.

Ventilations Isolering

Kanaler för tilluft, återluft eller frånluft som är anslutna till värmeåtervinning får inte förlora sitt energiinnehåll på vägen till inblåsningsställe eller återvinningsaggregat. En effektiv isolering begränsar temperaturfallet, minskar energiförlusterna och ökar verkningsgraden på återvinningsaggregatet.