Besök våra andra företag i Meccom Group

 

Tjänster

Om Meccom Rör & Isolering AB

Verksamheten

MÖJLIGHETER DÄR ANDRA SER PROBLEM

Meccom Rör & Isolering erbjuder hållbara helhetslösningar när det gäller: industrirör och isolering. Vår systemsyn på teknik, ekonomi och miljö i kombination med långsiktiga kundrelationer gör oss till en kostnadseffektiv partner för dig med höga krav på kvalitet och säkerhet.

KUNSKAP

Våra svetsare, mekaniker och montörer har den materialkännedom och den vana av kvalificerade installationer som garanterar ett gediget hantverk. Med det faktum att våra yrkesroller kompletterar varandra, innebär det att vi löser problem som i vanliga fall kräver att flera företag samarbetar. Det är särskilt uppskattat när vi rycker ut efter kontorstid.

RESURSER

Meccom Rör & Isolering gruppen har resurser att driva större tillverknings-, installationsprojekt samt revisioner under underhållsstopp. Tillsammans med våra koncernbolag kan vi även erbjuda mekanisk tillverkning, tryckluft, scanning och mycket mer.

Konstruktion/Projektledning

Projektering / Konstruktion

 • Nykonstruktion
 • Konstruktion och utveckling
 • Beräkning/dimensionering
 • Scanning av befintlig anläggning
 • Ritningsframtagning
 • Dokumentation
 • Projektledning större projekt

Rör

Industriservice & nyinstallation gällande rörsvetsning & rörmontage av: Värme-/kylsystem, VVS, Medicinsk gas, plast & balk.

Rörsvets

 • Rörsvetsning/-lödning utav rörledningar & balksystem inom industrin.

Material: Stålrör (Rostfritt/Kolstål) & Kopparrör

Metoder: TIG, MIG, MAG, MMA & Lödning

 • Orbitalsvetsning utav rörledningar i miljöer som ställer högt krav på en ren miljö, detta kan vara sjukhus, labb eller livsmedelsindustrin.

Metod: Orbitalsvets, med väldigt hög precision, rena svetsar och perfekt svetsfog.

Material: Stålrör (Rostfritt)

 • Plastsvetsning utav bland annat rörledningar, invallningar, tankar, lock & pumpriggar till industri & installationsbranschen.

Material: PE/PP, PVC/C-PVC, GAP/Glasfiber, PVDF/ABS & Polyester

Metoder: Stumsvets (CNC-styrd), Elektromuffsvets, Muffsvets/Polyfuse, Extrudersvets & Varmluftssvets.

Balkmontage

Rörsvets

Rörsvets

Rörsvets

Orbitalsvetsning

Plastsvetsning

Plastsvetsning

Plastsvetsning

Pressrör

 • Vi använder även pressverktyg till rörsystem där man bland annat vill undvika heta arbeten eller vid en trång monteringssituation.

Material: Stålrör, Kopparrör & Plaströr

Metod: Kalibrerat pressverktyg

Pressrör

Montering

 • Utöver vår rördragning av svetsade & pressade rör, monterar & justerar vi även in allt som kan tänkas behövas för att få ett färdigställt värme-/kyl-/luft-/gassystem inom industri och installationsbranschen.

Allt från armaturer som pumpar, ventiler, tryckkärl till växlare och större kondensorbyten.

Montering

Isolering

Våra tjänster inom teknisk isolering

Teknisk isolering

• Isolering av cisterner, ugnar, pannor och rörledningar
• Isolering av rör-och avgaskanaler.
• Ljud isolering
• Alla typer av plåtbeklädnader
• Madrassisolering

De främsta anledningarna att rörisolera är för att effektivisera funktioner, sänka värmeläckage (motverka värmeförlust) eller helt enkelt av säkerhetsskäl då vissa typer av rörledningar medför mycket höga temperaturer som kan komma att bli en säkerhetsrisk för dess omgivning. Viktigt att tänka på är att även kalla rör behöver kompletteras med isolering för att motverka kondens samt bidra till en längre hållbarhet när det kommer till driftanläggningar.

Madrassisolering

Isolerings madrasser – är madrasser fyllda med isoleringsmaterial och skräddarsys efter t ex ventilen. Monteras på ventilen med kardborre, hakar med fjäder eller spännband. Den är mycket lätt att demontera och återmontera av er personal, vaktmästare eller entreprenör vid underhåll och reparation.

Montage av ventilation

Vi kan även tillhandahålla personal till att montera ventilations anläggningar enligt kundens önskemål.

Ventilationsisolering

Kanaler för tilluft, återluft eller frånluft som är anslutna till värmeåtervinning får inte förlora sitt energiinnehåll på vägen till inblåsningsställe eller återvinningsaggregat. En effektiv isolering begränsar temperaturfallet, minskar energiförlusterna och ökar verkningsgraden på återvinningsaggregatet.

Teknisk Isolering

Madrassisolering

Ventilationskanaler

Tillverkning av Ventilationskanaler

Meccom Rör & Isolering tillverkar alla typer av ventilationskanaler och detaljer i galvplåt, svartplåt, rostfritt samt övrigt förekommande material. Vi bemästrar konstruktioner i alla normalt förekommande plåttjocklekar, och kan på så sätt tillfredsställa samtliga behov inom ventilationsbranschen.

Plåtbeklädnader

Plåtbeklädnader

 • Plåtbeklädnader till rörledningar, cisterner mm